Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Aktualita


27.02.2021 -

INFORMACE K ORAGANIZACI ŠKOLY OD 1. 3. 2021

Informace k provozu školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády začne od 1. 3. 2021 povinná distanční výuka pro všechny ročníky školy. Jsou zakázané i konzultace žák – učitel, které do této doby probíhaly ve škole.

 

Důležité informace:

 • Distanční výuka pro 1. a 2. třídu bude probíhat podle rozvrhu, který je na Padletu a již se podle něj vyučovalo od října
 • Distanční výuka pro 3. až 9. třídu bude probíhat dle stávajících rozvrhu

Připomínáme, že distanční výuka se neskládá pouze z online hodin, ale rovněž z vypracovávání a odevzdávání zadaných úkolů.
 

 •  školní družina nebude v provozu

 

 • Školní jídelna – všichni žáci mají odhlášené obědy.
  Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. V případě, že máte zájem od 1. 3. 2021 o oběd pro své dítě, kontaktujte ihned vedoucí ŠJ na tel. čísle: + 420 792 290 002.
  Obědy můžete vyzvedávat do jídlonosičů u dveří do kuchyně
  od 10,15 – 13h

 

 • V týdnu od 8. – 12. 3. 2021 jsou jarní prázdniny. ŠJ pro žáky nevaří.

 

Informace pro zákonné zástupce 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

 • V pondělí od 7:00 – 17:00 si mohou zákonní zástupci ve škole vyzvednout heslo k elektronické žákovské knížce

 

Vzhledem k vydanému mimořádnému opatření MZDR, které nabývá účinnosti dne 25.2.2021 se nařizuje povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) ve všech vnitřních prostorách (tj. i ve škole).

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří ve výjimečných případech musí do budovy školy, aby měli respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou masku.

V případě dotazů volejte prosím na tel. číslo +420 739 821 055

 

Pevné nervy a hodně zdraví

                            

Mgr. Dagmar PavlíčkováKontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

email:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

email:

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

email:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

email:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>