Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Žákovská samospráva


Žákovská samospráva

Hlavní úkoly a cíle žákovské samosprávy:

 • zapojení žáků do života školy
 • rozvíjet komunikační dovednosti a schopnost spolupráce
 • předávat názory a náměty žáků týkající se života školy směrem   k vedení školy
 • zapojit se do organizace školních akcí a soutěží
 • předávat informace o plánovaných akcích svým třídním kolektivům
 • vést žáky k aktivnímu přístupu k dění ve škole

 

Požadavky na zástupce třídy v žákovské samosprávě:

 • je to žák, který zvládá komunikaci s vedením školy, dokáže vyjádřit názor třídy, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, zapojí se do diskuse i řešení problémů
 • reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry žákovské samosprávy
 • aktivně se podílí na činnosti žákovské samosprávy

 

Žákovskou samosprávu tvoří:

 • 1 – 2 zástupci třídních kolektivů (4. – 9. třída)
 • členové žákovské samosprávy zvolí předsedu

 

Schůzky žákovské samosprávy:

 • konají se 1x za dva měsíce, případně dle potřeby, o termínu konání jsou žáci předem informováni
 • schůzku řídí předseda a koordinuje ji člen pedagogického sboru
 • účastní se alespoň jeden zástupce za třídu (4. – 9.)
 • schůzky jsou dokumentovány zápisem

 

 

Zpracovala: vedoucí metodického sdružení učitelů 2. st. Svatava Dreslerová

V Jistebníku dne 1.9.2017

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

email:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

email:

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

email:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

email:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>