Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Projekty


Diplom proŠkoly.cz

 

Projekt SETKÁVÁNÍ 2020

 

 


Modernizace přírodovědné učebny

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004093

Realizací projektu dojde k vytvoření přírodovědné učebny na Základní škole TGM Jistebník a bude vybudována bezbariérová kabinka v místě současného sociálního zařízení příslušícího k učebně. Do těchto prostor bude zajištěn bezbariérový přístup pořízenou mobilní schodišťovou plošinou (schodolez). V okolí budovy školy bude částečně rekonstruována zeleň.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 46.

Výše schválené podpory: 2 499 758,72 Kč

Doba realizace: 19. 12. 2016 - 28. 2. 2019 


 

 


 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

        V prosinci 2016 jsme navázali spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity  v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Při vzájemném setkávání si budou učitelé prohlubovat informace z oblasti matematických, čtenářských, informačních, sociálních a občanských kompetencí.                                                                     

Mgr. Š. Storzerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

email:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

email:

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

email:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

email:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>