Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Zaměstnanci


Vedení školy:

Mgr. Dagmar Pavlíčková - ředitelka školy e-mail: reditelka@zsjistebnik.cz
Mgr. Eva Juřicová - zástupkyně ředitelky,   koordinátor EVVO e-mail: skola@zsjistebnik.cz

 

Kancelář školy:

Lucie Svobodová - administrativní pracovnice e-mail: kancelar@zsjistebnik.cz

 

Oblast výchovného poradenství:

Mgr. Jana Brožová - výchovná poradkyně e-mail: brozova@zsjistebnik.cz
Svatava Dreslerová - metodička prevence e-mail: dreslerova@zsjistebnik.cz
Mgr. Jaromír Navrátil - externí etoped e-mail: leonek@cbox.cz

 

1. stupeň

Mgr. Petra Podpinková 1. třída e-mail: podpinkova@zsjistebnik.cz
Mgr. Iva Součková 2. třída e-mail: souckova@zsjistebnik.cz
Mgr. Eva Smolanová 3. třída e-mail: smolanova@zsjistebnik.cz
Mgr. Karolina Gavendová 4. třída e-mail: gavendova@zsjistebnik.cz
Mgr. Naděžda Malaníková 5. třída  e.mail: malanikova@zsjistebnik.cz

                              

2. stupeň

Mgr. Markéta Orkáčová 6. třída e-mail: orkacova@zsjistebnik.cz
Mgr. Lucie Vitochová 7. třída e-mail: vitochova@zsjistebnik.cz
Mgr. Jana Brožová 8. třída e-mail: brozova@zsjistebnik.cz
Mgr. Markéta Kucserová 9. třída e-mail: kucserova@zsjistebnik.cz
     
Mgr. Kateřina Kunčická   e-mail: kuncicka@zsjistebnik.cz

Konzultace s pedagogickými pracovníky

Úterý od 14:00-15:00 hodin

 

Zaměstnanci školní družiny:

Pavla Richterová - odp. provoz - 1. odělení e-mail:richterova@zsjistebnik.cz
Eva Tomášková - ranní provoz e-mail:tomaskova@zsjistebnik.cz
Eva Tomášková - odp. provoz - 2. odělení e-mail:tomaskova@zsjistebnik.cz

 

Správní zaměstnanci školy:

Marcela Konečná - školnice
Martina Grussmannová - pracovnice úklidu
Gertruda Bruzková - pracovnice úklidu

 

Školní jídelna:

Lucie Svobodová - vedoucí školní jídelny
Zdenka Matějová - vedoucí kuchařka
Iveta Hudcová - kuchařka
Martina Grussmannová - pracovnice provozu

 

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

email:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

email:

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

email:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

email:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>