Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Zaměstnanci


Vedení školy:

Mgr. Šárka Storzerová - ředitelka školy e-mail: storzerova@zsjistebnik.cz
Mgr. Jana Brožová - zástupkyně ředitelky e-mail: brozova@zsjistebnik.cz

 

Oblast výchovného poradenství:

Mgr. Jana Brožová - výchovná poradkyně e-mail: brozova@zsjistebnik.cz
Svatava Dreslerová - metodička prevence e-mail: dreslerova@zsjistebnik.cz
Mgr. Jaromír Navrátil - externí etoped e-mail: leonek@cbox.cz

 

1. stupeň

Mgr. Iva Součková 1. třída e-mail: souckova@zsjistebnik.cz
Mgr. Karolina Gavendová 2. třída e-mail: 
Mgr. Jana Kocichová 3. třída e-mail: kocichova@zsjistebnik.cz
Mgr. Eva Smolanová 4. a 5. třída e-mail: smolanova@zsjistebnik.cz

 

2. stupeň

Mgr. Lenka Kurečková 6. třída e-mail: kureckova@zsjistebnik.cz
Bc. Markéta Kucserová 7. třída e-mail: kucserova@zsjistebnik.cz
Mgr. Stanislava Vorlická 8. třída e-mail: vorlicka@zsjistebnik.cz
Svatava Dreslerová 9. třída e-mail: dreslerová@zsjistebnik.cz
Mgr. Naděžda Malaníková   e-mail: richtarova@zsjistebnik.cz
     

Konzultace s pedagogickými pracovníky

Úterý od 14:00-15:00 hodin

 

Zaměstnanci školní družiny:

Pavla Richterová - odp. provoz - 1. odělení e-mail: richterova@zsjistebnik.cz
Eva Tomášková - ranní provoz e-mail:
Eva Tomášková - odp. provoz - 2. odělení e-mail:

 

Správní zaměstnanci školy:

Marcela Konečná - školnice
Martina Grussmannová - pracovnice úklidu
Věra Bužková - pracovnice úklidu

 

Školní jídelna:

Lucie Svobodová - vedoucí školní jídelny
Zdenka Matějová - vedoucí kuchařka
Iveta Hudcová - kuchařka
Martina Grussmannová - pracovnice provozu

 

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T.G. Masaryka Jistebník
742 82 Jistebník č. 315

e-mail:
zsjistebnik@seznam.cz

Kancelář školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

datová schránka: zmfms8m


Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

e-mail:
druzina.jistebnik@seznam.czŠkolní jídelna:

volání
tel.: +420 558 272 456 (vedoucí ŠJ)


volání + sms
tel.: +420 792 290 002 (kuchyně)

e-mail:
jidelna.jistebnik@seznam.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>