Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

SRPŠ


Spolek rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi SRPŠ, která se bude konat 

v úterý 19. 11. 2019 od 17.00 hodin v budově Základní školy v Jistebníku.

 Program schůze:

 1. Přivítání

 2. Předsedající

 3. Volba orgánů spolku

 4. Výroční zpráva hospodaření za školní rok 2018/2019, zásady hospodaření spolku, návrh rozpočtu spolku na školní rok 2019/2020

 5. Informace o činnosti - různé

 

 Za výkonný výbor spolku

 

                                                                           Ing. Marie Šímová

                                                                             předseda spolku

 

Spolek rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník

Dne 20. 11. 2017 se konala výroční schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník. Na této schůzi byla přijata změna stanov spolku. Proběhla volba členů do orgánů spolku. Dále na této schůzi byly schváleny dokumenty týkající se hospodaření spolku, a to: zásady hospodaření spolku, výroční zpráva hospodaření za školní rok 2016/2017 a plánované příjmy a výdaje spolku na školní rok 2017/2018. Podrobnější informace - viz zápis z členské schůze ze dne 20. 11. 2017.

 

Orgány spolku:   

a)      Výkonný výbor – za členy byli zvoleni:  
předseda spolku:  Ing. M. Šímová
místopředseda spolku:   Ing. Petra Rašková
člen výboru pověřený vedením účetnictví: pí M. Vitochová
   
b)      kontrolní komise – za členy byli zvoleni:  
předseda kontrolní komise: Mgr. B. Struminská
člen: pí M. Šidíková
člen: Bc. L. Honová

 

P. Rašková

Dokumenty:

Předpokládané příjmy a výdaje za školní rok 2017/2018

Zpráva o hospodaření za školní rok 2016/2017

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník

Zásady hospodaření SRPŠ ZŠ TGM Jistebník

Zápis z členské schůze ze dne 20. 11. 2017

Zápis z mimořádné členské schůze ze dne 20. 1. 2016

Zápis z ustavující schůze

Stanovy

Zásady hospodaření

Zpráva o výsledku hospodaření

Rozpočet

 

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T.G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

e-mail:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

e-mail:
reditelka@zsjistebnik.cz

e-mail:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

e-mail:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

e-mail:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>