Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

SRPŠ


Zásady pro hospodaření 2019-2020

Zápis z členské schůze 19. 11. 2019

Předpokládané příjmy a výdaje pro rok 2019/2020

Zpráva o hospodaření 2018/2019

Spolek rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník

Dne 19. 11. 2019 se konala výroční schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník. Na této schůzi byla přijata změna stanov spolku. Proběhla volba členů do orgánů spolku. Dále na této schůzi byly schváleny dokumenty týkající se hospodaření spolku, a to: zásady hospodaření spolku, výroční zpráva hospodaření za školní rok 2019/2020 a plánované příjmy a výdaje spolku na školní rok 2019/2020. Podrobnější informace - viz zápis z členské schůze ze dne 19. 11. 2019.

 Orgány spolku:   

a)      Výkonný výbor – za členy byli zvoleni:  
předseda spolku:  Lucie Svobodová
místopředseda spolku:   Ing. Kateřina Němcová
člen výboru pověřený vedením účetnictví: Martina Vitochová
   
b)      kontrolní komise – za členy byli zvoleni:  
předseda kontrolní komise: Mgr. Barbora Struminská
člen: Ing. Martin Gavenda
člen: Bc. Lucie Honová

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

email:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

email:

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

email:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

email:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>