Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Úřední deska


Povinně zveřejňované informace

podle § 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení subjektu

Obec Jistebník zřizuje na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. září 2002, které bylo přijato v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín.

Hlavním účelem organizace je vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního vzdělávání. Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou (dle zápisu do živnostenského rejstříku).

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: 

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín PO

742 82, Jistebník 315

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 

Základní škola Jistebník č. 315

Telefonní číslo: 558 272 455

Elektronická adresa podatelny: zsjistebnik@seznam.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

na účet 180919478/0300 ČSOB

Platba stravného na účet 274709877/0300 ČSOB

6. IČO 75027372

 

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

email:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

email:

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

email:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

email:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>