Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Výchovný poradce


Od ledna 2020 můžete nosit vyplněné "pracovní" přihlášky - BEZ podpisů a lékařských potvrzení.

Od února 2020 budou po podepsání ředitelkou školy vydávány originály přihlášek na SŠ (ve 2 zhotoveních) k odevzdání na střední školy. Termín odevzdání přihlášky na střední školu je 2. března 2020.

K přijímacím zkouškám budete přizváni dopisem.

Vyplněné pořadí škol ovlivňuje termín konání přijímacích zkoušek:

 • 1. škola - 1. termín (14. dubna 2020, osmiletá gymnázia 16. dubna 2020)
 • 2. škola - 2. termín (15. dubna 2020, osmiletá gymnázia 17. dubna 2020)

 

V lednu 2020 začínají na středních školách přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (některé placené, někdy zdarma). Podívejte se na informace u vybrané střední školy - doporučuji přihlášení a jejich absolvování:

 • seznámíte se s učiteli a metodami práce na střední škole;
 • budete vypracovávat testy obdobné jako na přijímacích zkouškách;
 • budete mít aktuální srovnání svých vědomostí a dovedností s vrstevníky z jiných škol.
 

 

Žáci 5. ročníku, kteří zvažují studium na osmiletém gymnáziu se dostaví k výchovné poradkyni pro pracovní formulář přihlášky na střední školu.

Žáci 9. ročníku dostanou pracovní formulář přihlášky ve vyučovací hodině.

Po vyplnění a odevzdání výchovné poradkyni, dostanou žáci vytištěny 2 shodné originální přihlášky s podpisem ředitelky školy a úředním razítkem, které odevzdají po potvrzení lékařem (dle podmínek uvedených na webových stránkách SŠ) na příslušných školách (nejdříve po ukončení I. pololetí školního roku).

Zdravotní potvrzení se vyplňuje až na originálních orazítkovaných přihláškách!!!

Termín odevzdání přihlášek na vybraných středních školách - nejpozději 2. března 2020.

K vyhledávání informací o středních školách můžete využít následující webové stránky:

 

 

Mgr. Jana Brožová

e-mail: brozova@zsjistebnik.cz

 

Konzultace s výchovnou poradkyní

 • úterý     12:35 – 13:35      15:00 - 15:30
 • čtvrtek   7:50 – 8:40
 • případně individuálně po předchozí domluvě

 

Činnosti

 • eviduje děti s SPU a integrované žáky
 • pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • vede profesní orientaci žáků
 • spolupracuje s PPP Nový Jičín (elokované pracoviště Bílovec) a SPC Ostrava-Zábřeh

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

 

 

Termíny přijímacích řízení

http://www.msmt.cz/file/51294/

odevzdávání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou ředitelce ZŠ

do 15. 11. 2019

odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou (odpovídá zák. zástupce žáka)

do 2. 12. 2019

odevzdání podkladů pro vyplnění přihlášek na ostatní střední školy ředitelce ZŠ

do 15. 2. 2020

odevzdání přihlášek na ostatní střední školy (odpovídá zák. zástupce žáka)

do 2. 3. 2020

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika)- 1. termín (čtyřleté obory)

14. 4. 2020

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika) - 1. termín (šesti a osmiletá gymnázia)

16. 4. 2020

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika)- 2. termín (čtyřleté obory)

15. 4. 2020

termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika) - 2. termín (šesti a osmiletá gymnázia)

17. 4. 2020

náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek – 1. termín

 13. 5. 2020

náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek – 2. termín

 14. 5. 2020

termíny školních přijímacích zkoušek

12. 4. – 30. 4. 2020

termíny talentových zkoušek na střední školy (obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem)

2. – 15. 1. 2020

termíny talentových zkoušek na konzervatoře

15. – 31. 1.2020

 

 

Kontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T. G. Masaryka Jistebník

Jistebník č. 315
742 82 Jistebník

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

Ředitelna školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055

email:
reditelka@zsjistebnik.cz

email:
skola@zsjistebnik.cz

datová schránka: zmfms8m


Kancelář školy:

tel.: +420 792 290 002

email:

kancelar@zsjistebnik.cz

 

Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

email:
druzina@zsjistebnik.czŠkolní jídelna:

volání + SMS
tel.: +420 792 290 002 (vedoucí ŠJ)


volání
tel.: +420 558 272 456 (kuchyně)

email:
jidelna@zsjistebnik.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.

Externí fotogalerie.
Administrace >>